Начало > Новини

Лятно училище "Демокрацията в Европа", Виерзба/Полша

ЦАИ 08/05/2007

Академичната школа за социални изследвания на Института по философия и социология към Полската академия на науките приема кандидатури от магистранти и докторанти за своето годишно Лятно училище във Виерзба (16 - 22 септември 2007), организирано съвместно с мрежата на ЕС "CONNEX". Академичната школа се подкрепя финансово от Институт "Отворено общество".


Крайният срок за подаване на документи е 15 май 2007.


Участниците ще имат възможност да се включат в работни сесии, ръководени от изтъкнати европейски учени в областта на социалните науки и да представят своите изследвания.


Темата на годишното Лятно училище е:
Оспорвани отстъпки - насърчаванее на демокрацията в Европа: обществени, политически и културни пречки пред спазването на европейските правила


Възможните подтеми включват:
  • Европеизацията на обществената и политическата сфера в и извън ЕС  • Какви са "Европейските правила" и как може да се насърчава демокрацията?  • Защо се оспорват правилата?  • Спазване на правилата: какво рискуваме?Участниците ще получат настаняване, пълна издръжка, здравна застраховка и транспорт между Варшава и Виерзба. Необходимо е високо ниво на владеене на английски език.

Резюме (на английски език) на предлаганите за представяне текстове трябва да бъдат изпратени заедно с автобиография на:


The Graduate School for Social Research,


Institute for Philosophy and Sociology (Polish Academy of Sciences),


72, Nowy Е’wiat Str., 00-330 Warsaw, Poland
tel: (4822) 828-32-05, tel./ fax (4822) 826-87-33
e- mail: wierzba@sns. edu.pl 


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.