Начало > Новини

"Пропагандата през Балканската война (1912-1913)"

ЦАИ 01/11/2012

Клуб "Balcanica" има удоволствието да Ви покани на първото си събитие - изложба, с която ще Ви разкрие един нов аспект на Балканската война.

На 5 октомври 2012 г. България чества 100 години от началото на Балканската война. 100 години и 1 месец по-късно заповядайте в Историческия факултет на Софийския университет, за да разгледате колекция от картички, които са запазили печатното отражение на войната у нейните съвременници. Ще можете да видите един по-различен поглед към войната чрез пропагандни картички от България, Гърция, Турция, Сърбия, Румъния и Черна гора, които ще ви покажат обществените порядки, нагласи и очаквания за хода и развитието на войната на страните участнички.

Изложбата ще продължи до 16.11.2012 г.

Място: Исторически факултет, ІІ-ри етаж (коридор)
Дата: 05.11.2012 г. (понеделник) - Откриване на изложбата


Какво е клуб "Balcanica" ?


Студентски клуб по история, политика и култура на държавите и народите от Югоизточна Европа „Balcanica” е доброволна организация на студентите от Катедра „История на Византия и балканските народи” към Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, която се основава на принципите на равенство и взаимопомощ.

Мисията на Клуб Balcanica е да спомага засилването на интереса към историята, политиката и културата на държавите и народите от Югоизточна Европа сред студентите и гражданите в България, посредством организиране на публични дебати, дискусии, форуми, изложби, семинари, информационни продукти и конференции на теми от хуманитарен характер.

В клуба може да членува всяко физическо лице с интереси към историята, политиката и културата на държавите и народите от Югоизточна Европа.

Сайт: clubbalcanica.com
Имейл:


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.