Начало > Новини

Конференция "Църква, миряни, общество в България"

ЦАИ 01/10/2012

Конференцията „Църква, миряни и общество в България”, която ще се проведе на 2 и 3 ноември 2012 г. в София, си поставя за цел да провокира сериозна църковно-богословска и обществена дискусия по темата за ролята на миряните в живота на Църквата. Форумът ще разгледа историческите, богословските, социалните аспекти на този проблем, като в него ще бъдат поканени да изкажат мнението си свещеници и миряни от различни професионални поприща (богослови, историци, интелектуалци, журналисти).

Популяризирането на темата в български контекст ще бъде полезно за формирането на съзнание за Църквата като общност, в която миряните участват активно и пълноценно. На конференцията ще бъдат обсъдени въпроси като проблемът за властта в Църквата, отношенията клир-миряни, активната роля на миряните в мисията на Църквата. Форумът си поставя за цел да заяви съществуването на православно обществено мнение като един от гласовете, които могат да спомогнат за преодоляване на кризата в общественото доверие към Църквата.

Конференцията се организира от списание „Християнство и култура” и Фондация „Конрад Аденауер” със съдействието на богословските факултети при Софийския и Великотърновския университет. Форумът ще се проведе в Центъра за култура и дебат „Червената къща”, ул. Любен Каравелов №15.

ПРОГРАМА

ПЕТЪК, 2 НОЕМВРИ 2012 Г.

13.30-14.00 ч. Регистрация

14.00 ч. Откриване на Конференцията – приветствия от организаторите

14.30-16.30 ч. ПЪРВА СЕСИЯ: КЛИР И МИРЯНИ В ЦЪРКВАТА
Водещ: Калин Янакиев

* Сблъсъкът между клир и народ – съвременната стара язва в Църквата: Архим. Поликарп, Видинска епархия

* Клерикализмът и лаицизмът като еклисиологични болести: Доц. Свилен Тутеков, БФ-ВТУ

* Клерикализъм и лаицизъм - две крайности в разбирането на служенията в Църквата: Прот. д-р Зоран Кръстич, Сърбия

* Служението на лаоса в евхаристийното събрание на Църквата: о. Добромир Димитров, БФ-ВТУ

Дискусия

16.30-17.00 ч. Кафе пауза

17.00-19.00 ч. ВТОРА СЕСИЯ: КОМУНИСТИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД БПЦ
Водещ: Момчил Методиев

* Българската православна църква и наследството на тоталитарния
комунистически режим: Доц. Костадин Нушев, БФ-СУ

* За несъстоялия се диалог на Църквата с обществото по повод ДС: Дияна Петрова, в-к Труд

* Неофеодалната перспектива в Църквата: д-р Горан Благоев, автор и водещ на „Вяра и общество”, БНТ

* „Няма нищо да върша по принуда, макар и от силни на деня” (от епископската клетва до клетвопрестъплението): Доц. Дилян Николчев, БФ-СУ

Дискусия

СЪБОТА, 3 НОЕМВРИ 2012 Г.
10-12.00 ч.

ТРЕТА СЕСИЯ: БОЖИЯТ НАРОД: БОГОСЛОВСКА ПЕРСПЕКТИВА
Водещ: Тони Николов

* Божият народ в Стария Завет: Доц. Димитър Попмаринов, БФ-ВТУ

* Светинята е за святите: о. Стефан Стефанов, Русе

* Божият народ като общност в перспективата на кн. Деяния на св. апостоли: Проф. Емил Трайчев, БФ-СУ

* Традиционализъм и модернизъм в търсенето на Бог: Доц. Огнян Минчев

Дискусия
12.00-13.30 ч. Обедна почивка

13.30-15.30 ч. ЧЕТВЪРТА СЕСИЯ: БОЖИЯТ НАРОД: ИСТОРИЧЕСКА ПЕРСПЕКТИВА
Водещ: доц. Дилян Николчев

* Власт, авторитет и харизма в Църквата: Златина Каравълчева, историк, Двери

* Вторият църковно-народен събор (1921-1922) и предизвикателствата на втората национална катастрофа в България: Цветомира Антонова, историк

* Църковният живот през комунизма: от централизацията до разкола: дфн Момчил Методиев, сп. „Християнство и култура”

* Мирянски инициативи след 1990 г. - мисията възможна?: Димитър Спасов, енория „Покров Богородичен”.

Дискусия 15.30 – 16.00 ч.

Кафе пауза

ПЕТА СЕСИЯ: ПЕРСПЕКТИВИ ЗА МИРЯНИТЕ В ЦЪРКОВНИЯ ЖИВОТ
Водещ: доц. Костадин Нушев

* Монархия-демокрация: сгрешената дихотомия за управление на Църквата: Мартин Иванов, политолог, Дружество Канети – Русе

* Божият народ в социализацията (ресоциализацията) на хора изтърпели наказанието си.
о. Николай Георгиев

* Православни мирянски организации. Форма, статут, критерии: д-р Атанас Славов, юрист, СУ.

* За необходимостта от една нова роля на миряните в рамките на църковния
канон: Проф. Калин Янакиев, сп. „Християнство и култура”

Дискусия

18.00 ч. Закриване на конференцията


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.