Начало > Новини

"История на Балканите XVIII-XX век"

ЦАИ 07/11/2012

Предстои да излезе на пазара ново издание на "История на Балканите XVIII-XX век" (1 и 2 том) от Барбара Йелавич (Амат-Ах, 2012, 884 с., 34 лв.).

От издателите:

Том 1-ви проследява историята на основните балкански националности- албанци, българи, хървати, гърци, румънци, сърби и словенци - през 18 и 19-ти век. В началото на разглеждания период тези народи живеят под османско или хабсбургско господство. Описани са различните условия в двете империи и различния път на развитие на националностите. Вниманието е насочено основно към националните движения, включително техните програми и революционната дейност, свързана с тях.

Том 2-ри разглежда на първо място събитията през 20 век, като започва с вътрешното развитие на България, Гърция, Черна гора, Румъния и Сърбия около 1878 г., както и на румънските и южнославянските националности в Хабсбургската империя след 1867 г.

Източник: anamnesis.info


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.