Начало > Новини

"Представителното изкуство на Балканите от Римската империя до вчера"

ЦАИ 06/11/2012

Американският изследователски център в София

ПОКАНА ЗА КОНФЕРЕНЦИЯ

Представителното изкуство на Балканите от Римската империя до вчера

Пълната информация може да видите в английската версия на новината!


Представителното изкуство (още "публично" според англо-саксонския термин) – възприето тук като изкуство, поръчано и разпознато от политическите водачи на деня като подходящо за излагане в публичното пространство – винаги е играло важна роля в градовете и метрополиите на Балканските страни. Представителното изкуство показва и изразява делата, постиженията, трагедиите, идентичността и ценностите на лидера, на града, нацията и империята. Значението на представителното изкуство се променя в течение на времето и с промяната на гледната точка: поствен от едни, по-късно същият монумент може да бъде презиран или дори премахнат от други; славата на дадено събитие може да овяхне в течение на вековете; великият водач все още може да е разпознаван като такъв дори и след 1900 г.

Американскията изследователски център в София кани предложения за доклади, които се фокусират върху темата глобално или локално, синхронно или диахронно. Някои от възможните теми са:

* Оригинален контекст и значение – агенти, исторически предпоставки, среда, стил и иконография
* Регионални сравнения (между градове, провинции, държави)
* Връзки между примери за представително изкуство от различни периоди
* Роля и ре-интерпретация на представителното изкуство в по-късни периоди

Моля, изпращайте вашите резюмета до 300 думи на английски до:

Eric C. De Sena, Директор на Центъра

Крайният срок за подаване на резюметата е 30 януари 2013 г., а потвърждението ще е малко след това. Конференцията от отворена за утвърдени и млади учени, включително и докторанти.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.