Начало > Новини

Стипендии на Центъра за академични изследвания в Йена

ЦАИ 18/01/2013

Imre Kertész Kolleg Jena предлага дългосрочни стипендии до 12 месеца и краткотрайни от 1 до 3 месеца. Могат да кандидатства историци, както и учени от близки дисциплини.

По правило дългосрочните стипендии започват от октомври или април. Преди да кандидатствате имайте предвид следната информация:

За периода на стипендията учените пребивават постоянно в Йена.

1. Условия

* Кандидатите трябва да притежават докторска степен, а кандидатите за младшата стипендия трябва да са предали докторската си тези.
* Кандидатите трябва да предложат тема на изследване, която попада в тематичния обхват на Центъра (фокусът е върху XX в., Централна, Изсточна и Югоизточна Европа)
* Добре дошли са кандидати от близки на историята дисциплини.

2. Краен срок


* Дълготрайните стипендии обикновено започват от октомври или април; възможно е индивидуално договаряне
* Краткотрайните стипендии могат да бъдат уточенени допълнително

3. Документи за кандидатстване


* Curriculum vitae
* Списък с публикации
* Проектно описание (до 7 стр.).

4. Проектно предложение

* Основни въпроси и методологически подход
* Релевантност към текущото състояние на полето
* Място в текущата програма на Центъра
* Предварителна работа по темата
* Работна програма в Йена
* Планиран формат на публикацията (статия, монография)

http://www.imre-kertesz-kolleg.uni-jena.de/index.php?id=73&l=1


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.