Начало > Новини

"Труд, радост, отдих и култура"

ЦАИ 28/01/2013

Излезе поредната книга от поредицата на Център за академични изследвания София "Изследователски форум"

Автор: Иван Еленков

Труд, радост, отдих и култура. Въведение в историята на идеологическото моделиране на всекидневието през епохата на комунизма

София: Рива / Център за академични изследвания

Книгата „Труд, радост, отдих и култура” съдържа две студии на Иван Еленков, които са писани по време на работата му в „Програма за независими изследвания в областта на социалните и хуманитарни науки” на Центъра за академични изследвания София. Първата проследява дейността на държавното мероприятие „Труд и радост”, имало го от 1941 до 1944 г., и метаморфозите на наследилата го през 1945 г. отечественофронтовска служба „Отдих и култура на трудещите се”, закрита в началото на 1948-ма. Изследването се разгръща през граничните години от „преди”-то и „след”-то на 9 септември 1944-та и под привидните сходства на тези първи държавни проекти за обхват на свободното време, времето в труд и обществена мобилизация на широки маргинализирани слоеве, авторът анализира разбиването на социалната структура и унищожаването на водещите през първата половина на ХХ век принципи на социалната политика още през ранните година-две от комунизма у нас. Втората студия е посветена на управленския и културен феномен на същата епоха, наречен „културен календар”, и разглежда основната му функция да бъде централизирано управление на процесите на културен обмен при непредотвратимо изпълнение на набелязаните мероприятия в календарния поток на дните от годината. Общата линия, свързваща двете изследвания, е идеологическото моделиране на всекидневието през епохата на комунизма в България.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.