Начало > Новини

"Стамболийски: земеделско движение и национализъм - един случай, който предлага нова перспектива"

ЦАИ 04/01/2013

Публична лекция на Ерик Халси (САЩ)

на тема:

Стамболийски: земеделско движение и национализъм - един случай, който предлага нова перспектива


Докато изследванията върху земеделското движение през годините забавят темпото, всъщност се увеличава релевантността му спрямо проблемите, които то се е опитвало да реши. Първата стъпка към придобиването на едно ново и по-широко разбиране е преразглеждането на това движение през призмата на национализма.
Ерик Халси е американски гост изследовател по програма „Фулбрайт“ в Софийски университет, като в продължение на една година, подготвяйки своята докторска дисертация, целта му е да изследва връзката между Александър Стамболийски и национализма.

Дискутант: Николай Поппетров (Институт за исторически изследвания (ИИИ) при БАН, специалист по българска история XXв.)

На английски език с превод на български език.

4 февруари (понеделник) 2013, 18.30 ч.
Червена зала, Червената къща


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.