Начало > Новини

XXII Международна кръгла маса "Той на Балканите"

ЦАИ 05/02/2013

25. 04 - 26. 04. 2013 г.

Целта на Кръглата маса е да обсъди критически различните представи и идеи за мъжественост през различни исторически епохи, социални класи и страни на Балканите. Специфичните мъжки роли, общества, ритуали, езици, идентичности и репрезентации ще бъдат разгледани. Ние искаме да подложим на дискусия господстващата представа за балканския патриархат, като обърнем внимание на разнообразието от мъжки идентичности, социални роли и биографични траектории.

* Мъжете и религията: мъжествеността като духовно себенадмогване: духовници, монаси, отшелници. Аскетични общества и идентичности;

* Мъжете и войната: мъжествеността като сила/насилие: войни, бунтовници, съзаклятници. Възпоменавайки героите: паметници, юбилеи, национални празници;

* Мъжете, идеологиите и властта: мъжките утопии, идеални/реални политици; Мутрата като сборен образ /политик, бизнесмен, криминал/ на прехода и социалната криза. Само мъжка ли е криминалността?

* Мъжете и нацията: националният мъж. Сексуализиране на нацията, стратегии на митологизация и деконструкция;

* Мъжете и интелектуалният живот. Интелектуалецът като коректив или продажник?

* Мъжете и феминизмът: патриархат, модерна еманципация, постмодерна игра на женствености и мъжествености. Мъжки и женски представи за мъжественост. Ефектът на обърнатото огледало: мъжката жена, мъжете като малцинство, жените като мнозинство;

* Мъжете и маргиналността: чудаци, зевзеци, самодейни артисти, просяци. Маргиналните мъжки пространства: мъжете като аутсайдери и лузъри;

* Мъжете и глобализацията: реални и виртуални мъжествености. Мъжки интернет общества и езици. Унисекс, метро-мъже, хомосексуални – балкански интерпретации и медийни презентации;

* Бащи, синове, внуци: поколенческа приемственост и конфликти;

* Неговите тайни страхове: импотентност, онанизъм, венерически болести;

* Мъжката чест, благородство, отговорност – дефицит или промяна.


Моля, изпращайте вашите заявки за доклади и резюме на английски до 15.03.2013 на e-mail:


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.