Начало > Новини

"Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство"

ЦАИ 11/02/2013

Уважаеми колеги,

От името на организаторите на Международната конференция "Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство" - DiPP 2013 (18 - 21 Септември, 2013, Велико Търново, България) Ви каня да представите иновации, проекти и научни, научно-приложни разработки в областта на цифровизацията, документирането, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и не-материално културно и научно наследство.

Основни теми на конференцията:

* Цифрови библиотеки, електронни архиви, хранилища, виртуални музеи, е-експозиции и енциклопедии за културно наследство.
* Виртуални реконструкции и интерактивни мултимедийни решения за музеи, театри, концертни зали, изложби и др.
* Цифрово възстановяване и съхранение на материално и нематериално културно наследство. Цифрово представяне и съхранение на паметници на културата в условия на риск.
* Отворен и споделен достъп и обмен на цифровизирано културно и научно наследство.
* Проблеми по опазване на интелектуалната собственост: установяване, акредитиране и управление на права върху цифрово съдържание.
* e-Инфраструктури за цифровизирано научно наследство.
* Цифрови библиотеки и агрегатори за трансфериране на цифровизирано богатство в европейското и световно цифрово пространство.
* Семантична обработка на обработка на знания за културно наследство. Техники за извличане на цифрови данни и знания.
* 2D и 3D технологии, методи и средства за цифрово възстановяване и изграждане на значими образци от културното наследство.
* Използване, ефективност и дизайн на интерфейси за приложения в културното наследство. Многоезичност.
* Интерактивни системи в културната и креативната индустрия. Социални игри за представяне на научно и културно-историческо наследство.
* Учебни приложения на цифрови библиотеки с културно и научно съдържание.
* Цифровизация на културното наследство. Икономика на културния туризъм. Видове статии, които ще се приемат: Пълни статии (8-10 стр.); кратки статии (6 стр.) и проектни статии (6 стр.)

Всички статии трябва да бъдат написани на английски език като се следва формата Springer’s Lecture Notes in Computer Science (LNCS) (достъпен на: http://www.springer.com/computer/lncs?SGWID=0-164-6-793341-0). Авторите трябва ясно да посочат темата и вида на предложената статия. Статията трябва да се изпрати в DOC формат като прикачен файл на и на . Всички статии ще бъдат ревизирани от двучленно жури от членове на програмния комитет. Всички предложения ще бъдат ревизирани на базата на значимост, оригиналност и яснота на представянето. Най-малко един автор трябва да участва в конференцията, за да представи статията.

Демонстрации и изложби

Институциите съхраняващи културно наследство, изследователските организации и университети са поканени да демонстрират техни разработки, архиви, цифрови колекции, библиотеки и хранилища за национално културно и научно наследство. Предложения за участие трябва да се изпратят в свободен текст на [email protected] and [email protected].

Важни дати:

Провеждане на DiPP2013: 18 – 21 септември 2013

Изпращане на статии и предложения за демонстрации: 15 юни 2013

Уведомяване за приемане: 16 юли 2013

Изпращане на финална версия: 25 юли 2013 За повече информация за конференцията посетете официалния й уеб-сайт: http://dipp2013.math.bas.bg/

Поздрави,
Десислава Панева-Маринова, секретар на DiPP2013

 


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.