Начало > Новини

Покана за публикации: Жените и полът в социалистическа Източна Европа

ЦАИ 17/05/2007

Покана за публикации:


"Животът на жените, полови взаимоотношения и държавна политика в Източна Европа под социалистическо управление"


Изследователите, работещи в областта на пола и социализма в Централна и източна Европа, могат да кандидатстват с откъс разработка (приблизително 500 думи), която да бъде публикувана в сборник върху подходите след 1989 г. към изучаването, излседванията и анализа на женския живот и пола по време на държавния социализъм.


Теми 
Възможни са разнообразни теми, като те включват, но не се ограничават до:


ролята на женските социалистически организации и социалистическите средства за масова информация за преформулирането на половите роли и отношения и за политизацията на женския живот;


промени в представите за мъжественост, женственост, и сексуалност по време на социализма;


ролите на жените като работници, майки и потребители;


пол и съпротива;


феминисткият дискурс в епохата на социалистическото управление;


взаимното преплитане между официален дискурс и субективно преживавяне при оформянето на половите роли и идентичности по време на социализма;


преосмисляне на феминистките дебати за "доказателствата на опита" с оглед на пола и социалистическа Източна Европа;


всекидневният живот като място на съпротива, предоговаряне и съучастие;


полови политики и памет при изучаването на социалистическите и пост-социалистическите общества.


КАНДИДАТСТВАНЕ
Моля, изпратете по електронна поща или факс откъс от 500 думи и автобиография ме по-късно от  15 юни 2007 г. до:


Jill Massino / Shana Penn
Program of Gender Studies / Center for Jewish Studies
Bowdoin College Graduate Theological
Union
Brunwick, Maine Berkeley, CA
Email:  / Email: 


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.