Начало > Новини

"Колабориционизмът в Източна Европа по време на Втората световна война и Холокоста"

ЦАИ 01/04/2013

Международна конференция
5-7 декември 2013 г., Виена, Австрия

Организатори: Център за академични изследвания на Холокоста, Мемориален музей на Холокоста в САЩ, Институт за изследване на Холокоста "Визентал" (VWI) във Виена

Покана за участие


Тридневната конференция има за цел да покани учени от всички дисциплини, занимаващи се със съпричастността и сътрудничеството на Холокоста в различните европейски страни.

Повече за темата и други подробности (включително възможностите за подкрепа на млади учени) може да научите в английската версия на новината!

Официалните езици на конференцията са английски и немски.

Предложения за участие

Крайният срок за подаване на резюмета за участие е 2 юни 2013 г. Документите трябва да включват:

(1) придружаващо писмо, което посочва основните ви занимания и интереси по темата на конференцията;
(2) Вашето curriculum vitae; и
(3) резюме на доклада, което да не надвишава 500 думи

ПДФ документите могат да бъдат изпращани на: .


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.