Начало > Новини

Научна конференция "Изкуствоведски четения"

ЦАИ 08/04/2013

Институтът за изследване на изкуствата – БАН организира за единадесети път научната конференция „Изкуствоведски четения”, която ще се проведе от 13 до 17 май 2013 г. (10,00 - 18,00 ч.) в Министерство на културата, Сцена 17, бул. Ал. Стамболийски, 17.

В тазгодишното издание, след предварителна селекция, с доклади ще се включат 106 учени и докторанти от Армения, България, Гърция, Кипър, Македония, Полша, Република Корея, Румъния, Сърбия и Франция. Участниците в конференцията са представители на около 25 университета, институти и институции.

Панелите групират докладите въз основа на проблемната и тематичната им близост. Застъпени са теми от „Антично изкуство“ през „Фолклорна култура и музикално изкуство“ и „Християнско изкуство“ до „Изкуство и медии през първата половина на ХХ век“, „Изкуство и социализъм“ и „Изкуство и съвременност“.

Други изследователи са разработили доклади, които са обединени в „Теоретични дискурси“, „Идеи, понятия, термини“, „Рецепции, интерпретации и табута“ и „Изкуство и идентичност“.

Третият кръг включва по-конкретни области като „Изкуство и култури на Балканите“, „Медии, публики, комуникации“, „Звук, визия, арт концепции“, „Изкуство, фотография, пространства“ и „Творец и изкуство“.

Докладите обхващат всички видове изкуства и техните взаимни влияния, пресечни точки и модулации. Свободният научен форум „Изкуствоведски четения“ е мястото, където съвременното българско изкуствознание най-добре представя днешните си постижения в контакт с колегите от други страни.

Програма на конференцията


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.