Начало > Новини

„Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология“

ЦАИ 10/04/2013

Катедра „Нова и най-нова история на България“ при Исторически факултет на Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий" ви кани да участвате в организираната научна конференция

Образованието в социалистическа България – между традицията и комунистическата идеология

Събитието ще се проведе на 27 май 2013 г. от 09. 30 ч. в зала „Европа“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Конференцията е част от изследователския проект „Преживяно минало“, реализиран от екип на Катедрата, и цели обсъждането на широк кръг проблеми, свързани с комунистическата парадигма на образованието и науката в нашата страна през втората половина на ХХ век, както и на техните рефлексии в съвременността.

Форумът ще включва няколко тематични направления:

* Политически трансформации и образователни политики.
* Образованието и науката в „капана“ на комунистическата идеология.
* Образование и малцинства.
* Образованието в преход – личности и съдби.

Регламентът на конференцията предвижда всеки участник да представи експозе на своята научна теза в рамките на 15 минути (9 000 знака писмен текст).

Моля до 15 май 2013 г. да потвърдите участието си в конференцията, като изпратите заявка със заглавие на темата на Христомир Христов –
организатор учебен процес, на е-mail: .

Представените текстове ще бъдат отпечатани в сборник по проекта на електронен и хартиен носител.

Доц. д-р Милен Михов, ръководител на катедра
„Нова и най-нова история на България“

Заявка за участие


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.