Начало > Новини

"Георги Димитров. Една критическа биография"

11/04/2013

Издателство „Просвета” с любезното съдействие на Френския културен институт

Ви кани на премиера на книгата

„Георги Димитров. Една критическа биография”
от Мона Фосколо

Представя доц. д-р Михаил Груев, СУ „Св. Климент Охридски”

28 май, 18 часа,
Френски културен институт
ул. „Дякон Игнатий” No 2

„Книгата съдържа голям обем информация, която не е била обединявана под тази форма: от български, руски, английски и френски източници, от публикувани произведения и архиви... Личността на Димитров позволява да се разбере по-добре не само историята на България от първата половина на ХХ век, но и историята на международното комунистическо движение, а оттам и на Европа... С въпросите, които повдига, и с информацията, която предоставя, Мона Фосколо дава забележителен принос към съвременното изследване на европейския комунизъм.“


Цветан Тодоров,
Национален център за научни изследвания, Париж

Мона Фосколо е френски политолог и изследовател с български корени. Научните є интереси са в областта на сравнителния анализ на тоталитарните режими и на обществените процеси в посткомунистическа Европа.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.