Начало > Новини

"Кризата на представителната демокрация"

ЦАИ 30/11/-0001

16 май от 18 ч., Хотел „Кристъл Палас“, зала „Шипка и Кристъл“

"Кризата на представителната демокрация"


Паскал Перино, публична лекция
модератор: Антоний Тодоров, професор в Нов български университет

Симултанен превод на френски и български език

"Арабските пролети" ни напомнят, че демокрацията е историческа конструкция. След Пиер Розанвалон („Контрадемокрация”, октомври 2012 г.) и Джамил Сайа („Прави ли една
конституция „пролет“?“, март 2013 г.), Паскал Перино ще развие темата за различните прояви на „криза на представителната демокрация“: еволюцията на въздържанието, метаморфозите на политическото и синдикалното участие, упадъка на образа на политическите класи и организации, затварянето в частната сфера, политическия негативизъм. Тази криза не е от вчера, поне във Франция, дължи се на многобройни политически, икономически, социални и културни причини...Необходимо е, в момент когато държавите от арабския свят претърпяват политически трансформации, да се опитаме да разберем промените в гражданското поведение и политическото участие в нашите европейски държави.

Паскал Перино е професор в Института за политически науки Париж, където е начело на Центъра за изучаване на френския политически живот (CEVIPOF), който през януари 2004 г. се преобразува в Център за политически изследвания към Института за политически науки Париж. Неговите изследвания се отнасят предимно до електоралната социология, анализа на крайната десница във Франция и Европа, както и върху интерпретирането на новопоявилите се разслоения в европейските общества. Същевременно, той изпълнява
различни експертни мисии към Съвета на Европа, Националния швейцарски фонд за изследвания, Българския национален фонд за научни изследвания, Белгийския фонд за научни изследвания, а също така и за Радио Франс.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.