Начало > Новини

"Българският комунизъм: дебати и интерпретации"

ЦАИ 21/05/2013

Излезе от печат съвместното издание на Център за академични изследвания, София и Издателство "Рива".

"Българският комунизъм: дебати и интерпретации"

Редактори: Михаил Груев, Диана Мишкова

Автори: Евгения Иванова, Даниел Вачков, Емилия Занкина, Евелина Келбечева, Михаил Груев, Даниела Колева, Петя Кабакчиева, Момчил Методиев, Пепка Бояджиева, Бойко Киряков, Богдан Якоб, Румен Аврамов, Александър Везенков.

Настоящият сборник представя материалите от кръгла маса "Българският комунизъм - две десетилетия по-късно", посветена на състоянието на проучванията и обществената рефлексия върху комунистическия режим в България след неговия разпад.

Изданието съдържа както исторически, така и антропологически, социологически и културологични изследвания. На практика то до голяма степен отразява състоянието на проучванията по проблема и представлява развитие на научния дебат, оформил се на самата кръгла маса.

Сборникът очертава две различни фази, маркиращи началото на един по-общ исторически и обществен дебат за това как се мисли комунистическото минало и за формите на неговия живот в настоящото. Надеждата на участниците в този сборник обаче е, че такава дискусия предстои - не само в академичната колегия, но и в обществото ни като цяло.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.