Начало > Новини

Семинар "Удоволствието от теорията"

ЦАИ 23/04/2013

На 28 май (вторник) от 18.00 ч. в зала 301, корпус ІІ, сърдечно Ви каним на представянето на второто провеждане на текущия изследователския семинар „Удоволствието от теорията“ на Департамент Философия и социология, НБУ, на тема:

„Ситуираните практики“

Лекция: проф. Кольо Коев, д.с.н.
Модератор: доц. д-р Димитър Вацов

Семинарът „Удоволствието от теорията“ е свободен и интердисциплинарен научен форум, на който се представят само текущи изследователски резултати, с ясен теоретичен фокус и без компромис с външни изисквания за практическа „приложимост“ или педагогическа „полезност“ на изследванията. Наука заради самата наука – заради удоволствието от нея. Полемични дискусии, ръководени от академичен етос и от радостта от правенето на теория.

Пролетната сесия май-юни 2013 г. „Всекидневните практики и обикновеният език“ представя изследвания в пресечната зона между философията на обикновения език и етнометодологията. Тя е обвързана с колективния изследователски проект „Какво значат думите в България“ на Департамент Философия и социология.

Очакваме Ви в 18:00 часа в зала 301, корпус ІІ на НБУ

Заповядайте!

Нов български университет
Департамент „Философия и социология“
Ул. „Монтевидео“ 21, І корпус, 110 офис
Тел: (02) 8 110 130


ПЪЛНАТА ПРОГРАМА:

28 май 2013 г. (вторник), 18.00 ч., зала 301, корпус ІІ
Тема: „Ситуираните практики“
Лекция: проф. Кольо Коев, д.с.н.
Модератор: доц. д-р Димитър Вацов


4 юни 2013 г. (вторник), 18.00 ч., зала 301, корпус ІІ
Тема: „За щастието“
Лекция: проф. д-р Христо Тодоров
Модератор: доц. д-р Димитър Вацов


18 юни 2013 г. (вторник), 18.00 ч., зала 301, корпус ІІ
Тема: "Власт и разбиране в сцени на семеен конфликт“
Лекция: доц. д-р Тодор Христов
Модератор: проф. Кольо Коев, д.с.н.

--
Евгени Шиков
Секретар на департамент Философия и социология,
Нов български университет


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.