Начало > Новини

13-та международна конференция върху Централна и Източна Европа

ЦАИ 17/06/2013

СТАРИ ПОРЯДКИ И НОВИ ТРАДИЦИИ: Поколенчески разделения в Централна и Източна Европа

School of Slavonic and East European Studies, University College London
19-21 февруари 2014 г.

Поколенческите разделения с оглед на порядките и традициите са често появяваща се тема от миналото и настоящето на Централна и Източна Европа. Регионът е пространство на чести вълнения и трансформации. Някои традиции оцеляват, други биват променяни. Порядките се нарушават и адаптират, но всяко отделно поколение се опитва да изгради свои собствени порядки и създава свои собствени традиции.

Всички тези феномени могат да бъдат наблюдавани и анализирани от различни гледни точки: историческа, културна, политическа, икономическа и други. Организаторите очакват предложения за доклади, засягащи между-културните, между-националните и мултидисциплинарните аспекти на въпроса. Те могат да покриват следните области (без този списък да ги изчерпва):

- национална идентичност и национално изграждане;
- сблъсъкът между градския и селския начин на живот;
- външни и вътрешни хора;
- икономически и политически реформи;
- религиозност и секуларизъм;
- модернизация.

Пълният текст на обявата може да видите в английската версия на новината!

Организаторите канят за участие предимно докторанти и млади учени от социалните и хуманитарни науки. Резюметата на докладите (до 300 думи), както и кратко CV трябва да се изпращат на . Официалният език на конференцията е английски. Най-интересните доклади ще бъдат включени в сборник.

Има вероятност да се осигурят известни средства за покриване на транспортните разходи.

Допълнителна информация: http://www.ssees.ucl.ac.uk/postgradconf2014.htm

Краен срок за подаване на резюмета: 16 август 2013


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.