Начало > Новини

"Градът и селото - предизвикателствата на 21 век"

03/09/2013

Известно е, че през 2013 година се навършиха 100 години от рождението на проф. Живко Ошавков, с чието име се свързва легитимацията на съвременната социология в семейството на българската наука. Той е първият директор на Института по социология при БАН и първият председател на БСА. Под негово ръководство се провеждат първите съвременни големи представителни емпирични социологически изследвания у нас. Тази годишнина  дава възможност за нови размисли за социологията в България, за извървения път и перспективите, за консолидация на социологическата общност.

В тази връзка се организира конференция на тема:

"Градът и селото - предизвикателствата на 21 век"

Безспорно темата на конференцията припомня за ЕСИ "Градът и селото - 68", проведено под ръководството на проф. Живко Ошавков и повторено като " Градът и селото - 86 " под ръководството на чл.кор. Стоян Михайлов. Конференцията обаче няма да бъде само за проблемите на градовете и селата на България. Тя тематично ще бъде обвързана с концепцията, че обществото практически живее в градовете и селата, реалният живот на обществото се случва чрез градовете и селата. Очакваме на конференцията колегите да представят своите размисли за обществото като глобализиращо се и локализиращо се; като развиващо се – фрагментирано и рисково, разделено и обединено и т.н.

В рамките на проблемното поле на конференцията ще се организира и самостоятелна сесия за млади социолози.

Конференцията ще се състои на 14 и 15 ноември 2013 г. в София.

Уважаеми колеги, очакваме вашите заявки до 15 октомври на адреси:
[email protected] и [email protected]

- Българска социологическа асоциация -

Организационен комитет:

Таня Неделчева, ръководител на секция „Общности и идентичности” – ИИОЗ
Веска Кожухарова – Живкова, председател на ИК по социология на селото – БСА
Искра Дандолова, председател на ИК по урбаносоциология - БСА
Светлана Христова, ИК по урбаносоциология - БСА
Кирил Кертиков, ИИОЗ
Галина Колева, ИИОЗ
Дона Пикард, ИИОЗ

Организатори:

БСА – ИК по урбаносоциология
БСА – ИК по социология на селото
ИИОЗ – секция „Общности и идентичности”
СУБ – секция "Социологически науки"


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.