Начало > Новини

Изследователски стипендии на Новия европейски колеж в Букурещ

ЦАИ 22/10/2013

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА на
Новия европейски колеж в Букурещ
за академичната 2014-15

Програмата на Колежа е предназначена за млади учени/преподаватели, работещи в полето на хуманитарните, социалните науки и икономиката. Кандидатите трябва да имат придобита докторска степен или да са докторанти в напреднал стадий от работата си върху дисертацията.

Работни езици: английски, френски и немски. Доброто владеене на английски е силно препоръчително. Стипендията е за период от: а) пълна академична година (10 месеца от октомври до юли) или б) един семестър (октомври до февруари или от март до юли).

Размерът на стипендията включва 600 Euro (освободени от данъци) на месец, настаняване, покриване на транспортните разходи от дома до Букурещ и обратно. Стипендиантите, които ползват едногодишната стипендия, имат право на едномесечно изследователско пътуване до институт или друга научна организация в чужбина по техен избор (2,600 Euro покриват транспортните разходи, настаняването и дневните).

От стипендиантите се очаква да работят по изследователския си проект, да участват в академичната програма на Колежа. В края на изследователския период всеки трябва предаде изследователски доклад, който ще бъде включен в нарочна публикация.

Крайният срок за подаване на документи е 9 декември 2013 г.

Допълнителна информация, необходимите формуляри могат да бъдат намерени на сайта на Колежа www.nec.ro, or requested by e-mail, at .


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.