Начало > Новини

"Постигнатият или загубеният рай? Носталгия, култура и идентичност в Централна и Източна Европа"

ЦАИ 11/11/2013

Конференцията има за цел да дискутира множеството форми на носталгия, които завладяват Централна и Източна Европа през последните 20 години. Сред обсъжданите въпроси ще бъдат: Какви са характерните за района форми на носталгии? Какви са причините за тях? Каква/и цел/и обслужват? Какви са, ако имат, политическите им хоризонти? Към какво е насочена носталгията - към нещо желано или нещо отхвърляно? Чия е носталгията все пак? Каква е връзката между носталгията и кича? Колко сериозно се самовъзприема носталгията?

Очакват се предложния за доклади от учени от различни области, включително славистика, политология, икономика, антропология, право, лингвистика, история и сравнително литературознание.

Пълният текст на поканата може да видите на: https://afrabricuru.u-paris10.fr/?p=200

Документите под формата на резюме (до 250 думи) и кратко cv трябва да бъдат изпратени до 31 януари 2014 най-късно до двамата организатори: и
Резюметата могат да бъдат на всеки от официалните езици на конференцията: агнлийски, френски и руски.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.