Начало > Новини

"Съветският нов човек: Източно- и централно-европейски перспективи"

ЦАИ 12/11/2013

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в международна конференция
Университетът в Клуж, Румъния (13-14 юни, 2014)

Пълният текст на обявата може да видите в английската версия!

Някои от основните въпроси, които ще се засегнат: По какъв начин различните комунистически елити са опитвали да приложат идеите за Съветския човек спрямо местните политически, интелектуални, културни и религиозни традиции? По какъв начин структурите на полското, източно-германското, чехословашкото, унгарското, румънското и българското общество влияят върху артикулацията на идеите за Новия човек? Какъв тип местни експериментални практики или идеи възникват в педагогиката, психологията, криминологията или медицинските науки, стремящи се към създаването на Новия човек? Съществували ли са местни модели за Новия човек?

Създаването на новия тип човек, трансформирането на индивидуалната човешка душа и тяло е със сигурност част от по-голям проект: промяната на целия народ. Това много често влиза в противоречие с дълготрайно установени национални и традиционни дискурси, което навежда и към въпроса: по какъв начин идеята за Новия човек се вписва в тези противоречия върху националните характеристики и какво му е ролята в рамките на този дебат?

Очакват се предложения за доклади от учени, които работят в различни езикови и тематични области, включващи литературознание, история на изкуството, културология, религия, психология, педагогика, криминология, интелектуална история, пол и родови изследвания, история на идеите и социална история.

Желаещите да участват могат да изпратят резюме на доклада си в размер на 300–400 думи и кратка автобиография на до 20 декември 2013, а самите доклади трябва да се изпратят до 1 юни 2014. Официалният език на конференцията е английски и докладите не трябва да надвишават 20 мин.

Възможно е да се осигури финансова подкрепа за участниците, покриваща разходите по пътуването и настаняването.

Крайната цел е част от докладите да излязат в нарочен сборник или специален брой на научно списание.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.