Начало > Новини

Списание NotaBene Брой 26: "Виртуалното"

ЦАИ 17/11/2013

NOTABENE е електронно списание за философски и политически науки. Издава се от Центъра за изследвания и разпространение на политически и философски идеи при Философския факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград.

Новият брой е достъпен на: http://notabene-bg.org/

Списанието е плуралистично и с широка платформа:

* не се идентифицира с нито една идеология, религия или философско направление;
отваря пространства за дебат;
* всеки брой е фокусиран върху една тема (в „Тема на броя”), но около нея кръжат и публикации ( в „Подиум”), които излизат извън кръга на „темата на броя”;
* публикува текстове от утвърдени, но също така от млади автори, в това число – студенти и докторанти (в „Анонс”);
* ориентирано е към жанрово разнообразие: наред с авторските теоретични статии се публикуват есета (в „Minima moralia”) и преводни материали (във „Вавилон”);
* предлага теоретични статии, но дава пространство и за поезия, и за изкуството на фотографията (в „Poiesis”);
* приема за публикуване статии на български, английски, руски, френски, немски, испански езици.

Издателската политика на списанието се ръководи от екип в състав:

Редакционна колегия:
* Лазар Копринаров (отговорен редактор)
* Камен Лозев
* Антоанета Николова
* Гергана Попова (секретар)


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.