Начало > Новини

Фонд за стипендии на Еверопейското икономическо пространство

ЦАИ 09/01/2014

Министерството на образованието и науката е Програмен оператор за изпълнение на  Програма BG09 "Фонд за стипендии на Европейското икономическо пространство" по
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за периода 2009-
2014 г.

Основната цел на програмата е да засили сътрудничеството между България и страните
от ЕИП ЕАСТ (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн) в областта на висшето образование и
изследванията чрез предоставяне на финансиране за изпълнението на проекти, насочени към развитието и задълбочаването на сътрудничеството между български висши училища и техни партньори от страните - донори и чрез отпускане на стипендии за
мобилност на студенти, докторанти и специализанти, преподаватели, изследователи и
административни служители от български висши училища и научни организации, с
цел обучение, изнасяне на лекции, обмяна на опит, провеждане на изследвания в страните от ЕИП ЕАСТ.

Дейностите в рамките на програмата са отворени за всички области на висшето образование и всички научни направления.

- Подробна информация

- Покана за кандидатстване

- ЗАЯВЛЕНИЕ 1

- ЗАЯВЛЕНИЕ 2


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.