Начало > Новини

XXIII Международна кръгла маса "Мълчанието на Балканите"

ЦАИ 13/01/2014

24.-26.04.2014 г., Благоевград

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Международният университетски семинар за балканистични проучвания и специализации
при Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград Ви кани да участвате в

XXIII Международна кръгла маса
"Мълчанието на Балканите"
,

която ще се проведе на 24.04. - 26.04.2014 г.

Кръглата маса поставя в центъра на дискусията културите на мълчанието, както и пътищата за превъзмогване на мълчанието и създаването на възможности за диалог. Поставяме на дискусия следните проблеми:

• власт, потисничество, доминираща култура, цензура
• култура на премълчаването, мълчание и травма
• мълчанието в тоталитарните общества - премълчано и свръхизказано (алюзии, алегории, думи без смисъл)
• мълчаливите архиви
• безгласните в обществото и техният глас
• женското мълчание и глас
• мъжко мълчание – доверие, авторитет и власт
• мълчанието, премълчаното в литературата и изкуството
• тайнопис, тайни езици, тайни книги, тайни общества, фигури в сянка
• табута и евфемизми
• мълчание, съпротива и гняв - тялото като език, графити, протести и бунт
• медии, обществено мнение, популярно говорене и непопулярното като мълчание
• сакралното мълчание – тайнства, мълчанието като религиозна практика
• ритуалите на мълчанието, изкази без думи
• компенсиращи мълчанието практики
• терапевтичното мълчание
• солидарното премълчаване, удобното мълчание, престъпното мълчание
• Интернет - краят на мълчанието?

Моля, изпращайте вашите заявки за доклади и резюме на английски до 1.02.2014 на e-mail:


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.