Начало > Новини

"Социални, културни, етнически, религиозни идентичности през комунизма"

ЦАИ 12/01/2014

Симпозиумът ще се проведе във Făgăraş, Румъния, между 9 и 12 юли 2014 г.

Конференцията е отворена за учени от различни дисциплини, чиито изследователски интереси и компетенции имат отношение към поставената тема.

Някои от най-важните аспекти на дискусията ще обхващат теми като:

* социални идентичности през комунизма
* културни идентичности
* етнически идентичности
* религиозни идентичности
* музеи и капитализиране на комунистическата история

По време на конференцията във Făgăraş ще бъде открит Мемориал в памет на комунистическата съпротива и ще бъде от особен интерес, ако участващите учени могат да споделят подобен опит, свързан с подобни инициативи.

Заявка за участие може да се подава до 30 апри 2014 г. като изпратите вашето заглавие и кратко резюме на доклада (до 150-200 думи).

Всяко представяне на симпозиума трябва да трае до 15 мин. Официалните езици на конференцията са английски и румънски. Организаторите имат възможност да покрият разходите за настаняване и храна.

За контакти: ;


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.