Начало > Новини

"Свобода и суверенност в Априлското въстание"

ЦАИ 20/01/2013

Софийският литературоведски семинар и Културният център на СУ
поредица "Критически изследвания" на ФХСИ и Изток-Запад
ви канят на:

Представяне и разговор върху книгата на

Тодор Христов

„Свобода и суверенност в Априлското въстание”

24 януари, 18.00 часа
Нова конферентна зала
Ректорат, СУ

С участието на:
Димитър Вацов,
Дарин Тенев, Момчил Христов,
Леа Вайсова и Жана Цонева


Книгата представя резултатите от едно критическо изследване върху начините посредством изкуствата да се говори за свобода. Изследването се фокусира върху мотива за свободата като суверенитет по време на Априлското въстание и в по-късните исторически, литературни, популярни, мемоарни и юридически разкази за него. Интерес представлява именно това събитие, тъй като то се намира на границата между два режима на суверенитет, поради което позволява да се покаже как свободата може да бъде артикулирана по начин, различен от смятаните за естествени. По начин, който би могъл да обясни защо днес се завръща жаждата за пълна свобода, изгорила живота на въстаниците.

Tодор Христов е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“, доктор по теория на литературата и по социология. Научните му интереси са в областта на критическата теория, културните изследвания, изследванията на властта и на съвременните форми на протест.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.