Начало > Новини

Конкурс за изложби в Галерия "Алма Матер"

ЦАИ 21/01/2014

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски” обявява сесия за нови кандидатури за изложби в галерия „Алма Матер” за периода:

* април – юни 2014 г.
* септември – декември 2014 г.

Краен срок – 10 февруари 2014 г.

Моля, изпратете:

* Авторска и/или кураторска концепция на изложбата
* Визуален материал
* Творческа автобиография

На адрес: и

Селекцията на кандидатурите се осъществява от Културния съвет към Центъра, сесиите са два пъти в годината.

Галерията се ангажира с изготвяне на информационни съобщения и разпространението им до широк кръг медии, университетските среди и други културни институции. По желание на автора се изготвя дизайн на плакат.

Всички автори, които представят своите произведения, трябва да са подготвили платната / или други носители за окачване. Системата за окачване в галерията е на принципа корда. За пластичните произведения разполагаме с практикабли.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.