Начало > Новини

Стипендии в областта на социално-политическата икономия - CEPS/INSTEAD, Люксембург

ЦАИ 12/06/2007

Стипендии за кратък изследователски престой - CEPS/INSTEAD 
в Центъра за изучаване на населението, бедността и социално-икономическата политика


в сътрудничество с  Международната мрежа за изследване на технологиите, околната среда. алтернативите и развитиетоПродължителност: ноември 2007- април 2008
Място: Differdange, Luxembourg
Теми: CEPS/INSTEAD предлага на изследователите възможност за престой по провеждане на собствен проект, използвайки местните научни ресурси. Тази програма понастоящем се финансира от 6 рамкова програма на ЕК. Стипендиите покриват разходите за път и настаняването през периода на престоя, както и 25 EUR/ден. Най-важният ресурс, който се предлага на гостите, е достъпът до серия от международно сравними (предимно лонгитудни) проучвания на ниво домакинства и индивиди. Анонимните микроданни могат да дадат информация за заплати и доход, условия на живот, здраве, образование, заетост и професионална дейност, жилищни условия, социални мрежи, ценности и нагласи.  Такива сравними микро-данни са налични за страните от ЕС, Централна Европа и САЩ. Те дават възможности за изследвания в сфери като:  разпределение на доходите; динамика на доходите и бедността; многоаспектна бедност и лишения; методология на изследването; ценности и нагласи; полови, етнически и социални неравенства; безработица и трудово поведение; образование и квалификация; социални грижи и политики на преразпределение; раждаемост и структура на семейството; нови информационни технологии в домакинствата и на работното място.
Условия за кандидатстване: Докторанти, както и опитни учени, работещи в изследователски институции в рамките на ЕС-27 или в страни, асоциирани към 6 рамкова програма.
Краен срок: 28 юни 2007г.За връзка: IRISS at CEPS/INSTEAD, Rue Emile Mark, 44, BP 48, L-4501 Differdange, G.-D. Luxembourg
Tel.: +352 585855 623 Fax: +352 585588
E-mail: [email protected]


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.