Начало > Новини

Пробен достъп до научните бази данни на EastView

ЦАИ 12/02/2014

Един от най-големите разпространители на пълнотекстови бази данни East View предоставя на Народна библиотека двуседмичен (от 10 до 24 февруари 2014 г.) пробен достъп. http://dlib.eastview.com/

Универсалните бази данни предлагат електронни версии на стотици книги, библиографски и периодични издания в областта на обществените и хуманитарни науки, медицината, библиотекознанието, както и на изданията на Руската национална библиография и др.

Особено място заемат ретроспективните колекции – пълни дигитализирани архиви на редица вестници и научни списания («Правда», «Известия», «Литературная газета» и «Аргументы и факты» ; «Вопросы литературы» и «Вопросы истории»)

Достъпът е открит само от компютрите в читалните и каталожния хол на Националната библиотека.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.