Начало > Новини

"Европа и новите й граждани: от мобилизации до избори"

ЦАИ 17/02/2014

Българска асоциация по политически науки
Френски институт в България
Екип „Е-гражданственост“ на НБУ
организират

Международна научна конференция

Европа и новите й граждани: от мобилизации до избори

Europe facing its new citizens : from mobilizations to elections

L’Europe face à ses nouveaux citoyens : des mobilisations aux élections

16 април 2014

Броени седмици преди европейските избори, конференцията в София ще постави въпроси, свързани с новите мобилизации, протести и участие на гражданите, необходими за изграждането на европейското публично пространство. Какви са формите, проектите и
реалностите?

Ще бъдат анализирани конвенционалните и неконвенционалните форми на гражданско и
политическо участие. Какво ще повлияят новите форми на гражданска ангажираност върху участието/абстенционизма на европейските избори?

Какви взаимовръзки могат да се установят между проявите на гражданственост, ангажираност и мобилност? Мобилните европейци изграждат ли специфични идентичности, поведение, мрежи на участие? Какви са връзките между транснационализъм, дигитална диаспора, гражданска активност?

Как социалните мрежи и Интернет променят гражданствеността? Кои са предизвикателствата на дигиталната демокрация и на е-гражданствеността? Криза или ревитализация на демокрацията наблюдаваме? Как се променя съотношението представителна - пряка демокрация в ЕС?

Европейски идентичности, европейска гражданственост, европейски избори: кои са
пресечните точки, каква е реалността, какви са перспективите?

Работните езици са френски, английски, български.

Предложенията за участие (заглавие, 1/2 стр. резюме и кратко представяне на автора) до
20 март на: и


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.