Начало > Новини

Покана за публикация: "Религиозен и полов национализъм в Източна Европа: Теоретични и емпирични подходи"

ЦАИ 04/03/2014

Амстердамският Център за изучаване на религиите очаква предложения за публикации в сборника "Религиозен и полов национализъм в Източна Европа: Теоретични и емпирични подходи".

Един от най-видните и горещо дискутирани проблеми в източно-европейските общества засяга мястото на религията и хомосексуалността. Сборникът ще се фокусира върху стратегическите и идеологически предпоставки, интереси и ефекти, задвижвани от съвременните конструкции на (хомо)сексуалността и религията в публичните пространства на Източна Европа.

Пълното описание може да видите в английската версия на новината!

Насочващи теми:

* Религиозен и сексуален национализъм: теоретични подходи
* Методологически проблеми
* Частни случаи от различни страни
* Анализ на медийния дискурс
* Религията и правата на сексуалните малцинства в пост-комунистическа Източна Европа
* Религия, насилие и хомосексуалност в социалните медии
* Ефектите от публичните дискурси относно ЛГБТ общностите
* Сексуалното многообразие и неговите контекстуално теологични развития
* Връзката между етно-национализма и религията в Източна Европа
* Анализ на религиозния и сексуалния нациоанализъм в масовата култура.

Предаване на предложенията за текст: 15 май, 2014
Потвърждение за текста: 15 юни, 2014
Пълният текст (7,000 думи): 15 октомври, 2014

Резюме на статията (300 думи) може да изпратите до .


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.