Начало > Новини

Брой 10Б на Семинар_БГ: Естетизация на публичното пространство. Градът като фронт

ЦАИ 12/05/2014

Последните години, както ясно показва визуализацията на John Beieler, са безпрецедентни откъм протестна енергия навсякъде по света. Ако винаги сме вярвали, че времето на революциите е 70те години, то оказва се, местата и участниците сега са много по-многобройни и разнообразни.

Градът като фронт се опитва да надникне зад тези социални мобилизации и да открие какво е неочакваното и новото в тях. Текстовете, които сме подбрали, изследват борбите в и за града, като едновременно обрисуват градското пространство като сцена и залог, обръщат внимание на новите протестни практики и тяхната връзка със съвременните социални трансформации, със структурата на променящия се капитализъм и градско пространство. В избора си сме се опитали да обхванем не само тематичното, но и географско многообразие на случаите.

Другата нишка, която свързва текстовете по един по-невидим начин, е тази на изследователя активист. Много от авторите ни са не просто изследователи, а и активни участници в анализираните процеси, тази позиция понякога е ясно заявена, друг път остава скрита и трябва да се търси между редовете, в теоретичните позования и критическата позиция. Така въпросите, които текстовете поставят, достигат и до дисциплинарните граници на социалните науки и отправят предизвикателство към илюзията, че изследователят би могъл да живее в кула от слонова кост, безчувствен и недействащ спрямо социалната реалност.

--- Велислава Петрова, Ивайло Дичев ---


КЪМ БРОЯ


Брой 10. Естетизация на публичното пространство (А & Б) на Семинар_BG се издава с финансовата подкрепа на:

- Програма „Учене през целия живот”, Интензивна програма „Еразъм” (договор № 2013-ERA-IP-11),
- Философски факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”,
- Френския културен институт в България.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.