Начало > Новини

"Историите на 1914. Дебати и употреби върху началото на Първата световна война"

ЦАИ 19/05/2014

Юго-източно европейски диалози
Център за изследване на Югоизточна Европа
Университета в Грац
20-22 ноември 2014 г.

Годишната конференция на Центъра за изследване на Югоизточна Европа ще бъде посветена на стогодишнината от началото на Първата световна война. Но с един по-различен фокус. Дебатите ще бъдат не толкова върху причините и самата война, а върху това как тя се помни в Югоизточна Европа. Различните разкази за причините и корените на войната са обект на засилен интерес и на нови интерпретации през последните години. Конференцията има за цел да очертае начините, по които се помни началото на Първата световна война, и как те се вписват в съществуващите национални историографии и в по-общия регионален контекст, както и тяхната промяна във времето.

Ако имате интерес към конференцията и искате да участвате с доклада, трябва да изпратите резюме до 300-500 думи и CV до 31 май 2014 на .

Организационният комитет на конференцията ще избере между 10 и 20 участника въз основа на предоставените резюмета и академичните им достойнства. Одобрените участници трябва да изпратят предварителния текст на докладите си (6,000-8,000 думи) един месец преди самата конференция.

Настаняването, храната и пътните разходи на участниците ще бъдат покрити при условие, че участникът е изпратил доклада си навреме.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.