Начало > Новини

Конкурс за публикации на млади учени по темата "Чисти и мръсни места в градa"

ЦАИ 18/06/2014

СПИСАНИЕ СЕМИНАР БГ обявява конкурс
за публикации на млади учени по темата

"Чисти и мръсни места в градa"

Мръсното изглежда ясна и безпроблемна категория, физическа материалност, която всички се опитваме да елиминираме, да ограничим и да управляваме, на индивидуално, но и на обществено ниво. Същевременно тя мощно прокарва граници, структурира пространството и всекидневния ни опит, като преобръща класификациите ни. Броят има за цел да концентрира публикации по темата на млади изследователи (магистри, докторанти и пост-докторанти) работещи и интересуващи се от боклука, отпадъка, отхвърлянето, мръсотията, но и чистотата и стерилността, като социални, културни и артистични феномени.

Краен срок за подаване на публикациите е 15 юли 2014 г. (статия оформена според изискванията на списанието, кратка биографична справка)

Публикациите се подават на имейл: velislava.petrova[at]gmail.com.
Всички статии подлежат на 2 анонимни рецензии.

Повече информация относно изискванията към авторите – на сайта на списанието : http://www.seminar-bg.eu/spisanie-seminar-bg/za-spisanieto.html

Съставители на броя са: Велислава Петрова и Вероника Димитрова


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.