Начало > Новини

Конференция "Фолклор, език и култура"

ЦАИ 27/06/2014

ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ – БЛАГОЕВГРАД
ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА „ЕТНОЛОГИЯ И БАЛКАНИСТИКА“

ОРГАНИЗИРАТ

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ:

ФОЛКЛОР, ЕЗИК И КУЛТУРА


по случай 80-годишнината на професор д.ф.н. Костадин Динчев
(Благоевград 23.10.2014 г.)

Уважаеми колеги,
Тази година проф. д.ф.н. Костадин Динчев навършва 80 години. Той е доайен на фолклористиката в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и дългогодишен преподавател във Филологическия факултет на Югозападния университет. Каним Ви най-учтиво да вземете участие в конференцията в негова чест, която ще се проведе на 23.10.2014 година.

Заявки за участие може да изпращате до 10.10.2014 г. на адрес: .

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник.

Таксата за правоучастие е както следва:
* за хабилитирани преподаватели – 20 лева
* за нехабилитирани преподаватели – 15 лева
* за докторанти – 10 лева.

От такса за правоучастие са освободени колеги в пенсионна възраст.

Филологически факултет,
катедра „Етнология и балканистика“


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.