Начало > Новини

"(Не)Доволството от демокрацията и гражданското участие в пост-комунистическа Европа"

ЦАИ 30/06/2014

Покана за участие в конференция:

"(Не)Доволството от демокрацията и гражданското участие в пост-комунистическа Европа"


2-3 октомври 2014 г., Стокхолм, Швеция

25 години след промените в политическия режим пост-комунистическото политическо пространство остава трудно разбираемо и непредвидимо. Правителствата, парламентите, както и другите политически институции страдат от липсата на доверие на повече от 1/3 от населението; партиите също; миграционните потоци и европейската интеграция предизвикват динамика, която е трудна за обяснение; а наскорошните улични протести в България, Румъния и Украйна изкараха на преден план силата на гражданската ангажираност.

За да разберем сложността на тази картина по-добре се нуждаем от внимателен анализ на причините и следствията за наблюдаваните тенденции и събития. Настоящата конференция има амбицията да събере учени от различни страни и да обсъди закономерностите и проявите на недоволството от представителната демокрация в Централна и Източна Европа, Балтийските държави и други пост-съветски страни. Очакваме доклади с теоретична, методологическа или емпирическа насока (сравнителни или специфични случаи), които попадат в следните широки тематични рамки:

- Нагласи към демокрацията.
- Институционални актьори и политически протести.
- Предизвикателствата пред представителната демокрация.
- Тенденции в политическото участие.
- Употребата на преки демократични инструменти.
- Нови форми на политическо участие.

Потенциалните участници трябва да изпратят резюме на доклада си (max. 250 думи) заедно с кратко биография (max. 100 думи относно академичния опит и изследователските интереси) на   до 10 август 2014 г.

Работният език е английски. Такса за участие няма. Организаторите ще поемат разходите по настаняването и храната на участниците.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.