Начало > Новини

"Изкуства и памет (ХХ-ХХІ век)"

ЦАИ 23/09/2014

КУЛТУРНИЯТ ЦЕНТЪР НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ОБЯВЯВА
CALL FOR PAPERS

за четвъртата от серията международни интердисциплинарни конференции, посветени на културната история на съвременността.Темата на конференцията е:

ИЗКУСТВА И ПАМЕТ (ХХ-ХХІ ВЕК)

Международната конференция ще се проведе в хотел „Център”, курортно селище Априлци /близо до Троян/ на 7, 8 и 9 декември 2014 г. Официалните езици са български и английски.

Краен срок за кандидатстване: 15 октомври 2014 г.

Предложенията за участие /съпроводени с тема в проблемното поле на конференцията, резюме от 300 думи и кратка библиография/ да се изпращат в електронен вид на адрес: .

По време на конференцията ще се проведе и ДОКТОРАНТСКИ СЕМИНАР на свободна тема, ръководен от членове на организационния комитет. За него участниците /докторанти от втората и третата година/ кандидатстват с тема или проблем от своята дисертация /не е задължително темата да е свързана с тази на конференцията, но теми в полето на конференцията имат предимство/. Семинарът ще помогне отделните теми и проблеми на докторантските трудове да бъдат обсъдени от специалисти и колеги докторанти в широк интердисциплинарен контекст и ще позволи на присъстващите да участват като слушатели и дискутанти в докладите и кръглите маси на конференцията.

Повече информация за условията за участие ще откриете на сайта на Културния център на СУ:

http://culturecenter-su.org/?p=3136


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.