Начало > Новини

"Има ли криза на представителната демокрация?"

ЦАИ 14/06/2014

Институт за критически социални изследвания представя:

Има ли криза на представителната демокрация?

дискусия

През 2013 г. повече от 4.2 милиона избиратели не гласуваха или гласуваха за партии, непредставени в парламента. Дали в такъв случай българската демокрация е представителна? Кои са непредставените? Трябва ли да бъде предприето нещо, за да бъдат представени и какво? Или кризата на българската политическа система се дължи не на недостатъчната й представителност, а на недостатъчното гражданско съзнание, на необходимостта да се взимат непопулярни решения, на неспособността или нежеланието на политическите дейци да платят цената на тези решения? Или в епохата на свръхмодерния капитализъм представителната демокрация трябва да бъде мислена по нов начин, отвъд представителността?

С участието на Георги Медаров, Деян Деянов, Иво Христов, Тодор Христов.

Дискутант: Александър Кьосев. Дискусията се организира в рамките на проект „Нови леви перспективи”, с финансовата подкрепа на Фондация „Роза Люксембург”.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.