Начало > Новини

Излезе поредният брой на сп. "Език и литература", 1-2

ЦАИ 10/07/2007

Издание на Съюза на филолозите в България, Академично издателство "Марин Дринов", София 2007, 252 стр.

Темата на броя "Балкански посоки" като част от проекта "Контекстите на българската култура" прави опит да легитимира балканската цивилизация като уникален и равностоен партньор не само на европейската, позовавайки се на една от основните насоки на съвременния свят - съхраняване на характерното, толериране на различното, опазване на многообразието.

От редакторите


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.