Начало > Новини

Научна конференция "Музеят и обществото на спектакъла"

ЦАИ 24/07/2014

На 25 и 26 септември 2014 г. в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН (ул. Московска 6А, зала 19) ще се проведе Втората научна конференция от серията „ДЕБАТИ В МУЗЕОЛОГИЯТА“ на тема „Музеят и обществото на спектакъла“.

След 25 години на преход към пазарна икономика и неолиберална демокрация музеите у нас едва сега започват да търсят начини да се впишат в „обществото на спектакъла“, за да се конкурират успешно с останалите индустрии на културата, развлеченията и свободното време. Какви са стратегиите, с които си служат музеите, следвайки логиката на пазара, за да привлекат повече посетители в своите зали, съответно – по-големи приходи? Какви са в същото време последствията от комодифицирането на културните ценности, които музеите издирват, съхраняват, излагат на показ, интерпретират? Възможно ли е да се намери компромис между двата крайни полюса в социалната мисия на музея днес – образованието и развлечението? И какво е мястото на социалната отговорност на музея като институция на публичната сфера в тази мисия? Това са централните въпроси, които Втората научна конференция от серията „Дебати в музеологията“ си поставя за цел да повдигне и разгледа.

ПРОГРАМА

25 септември 2014 (четвъртък)
9:30 Регистрация на участниците

9:45 Откриване на конференцията

Панел I – МУЗЕЙ, СПЕКТАКЪЛ, ПРЕЖИВЯВАНЕ
Водещ: гл.ас. д-р Елена Водинчар

10:00
Музеят и обществото на спектакъла
гл.ас. д-р Светла Kазаларска, ИЕФЕМ–БАН

10:15
Етнографският музей и модерната икономика на символите
доц. д-р Николай Папучиев, СУ „Св. Климент Охридски“

10:30
Етнографската музейна изложба като преживяване
проф. д.ф.н. Анатол Анчев, ИЕФЕМ – БАН, и Михаела Виденова, докторант, ИЕФЕМ – БАН

11:00 – 11:15 Дискусия

11:15 – 11:30 Кафе-пауза

Панел II– МУЗЕЯТ, ИГРАТА И „КУЛТУРАТА НА УЧАСТИЕТО“
Водещ: доц. д-р Николай Папучиев

11:30
Фолклорният хронотоп в обредността и в музейната експозиция
проф. Георг Краев, НБУ

11:45
Играта в и чрез интерпретацията на наследството в музея (по материали от проекта CANEPAL)
д-р Леонора Бонева, Национален исторически музей

12:00
Формиране на националната идентичност на играещия човек (homoludens) в музея.
Новите медии в музея
Яница Маринова, докторант, катедра ,,Медии и обществени комуникации“, УНСС

12:15
„Българският средновековен костюм“ – проектът посредник между музея и публиките
гл.ас. д-р Ангелина Илиева, ИЕФЕМ – БАН

12:30 – 12:45 Дискусия

12:45 – 14:00 Обедна почивка

Панел III – МУЗЕЙНИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ МЕЖДУ ОБРАЗОВАНИЕТО, ЗАБАВЛЕНИЕТО И УЧАСТИЕТО
Водещ: гл.ас. д-р Светла Казаларска

14:00
Европейският проект ЕМЕЕ „ЕвроВизия: Музеите представят Европа“ и привличането на непосетители в музеите
доц. д-р Цветана Кьосева, зам.-директор, Национален исторически музей

14:15
Ателиетата в един малък музей – опит и перспективи
Георги Куманов, гл. уредник, Исторически музей – Велинград

14:30
Активното възприемане на културното наследство (Авангардни практики, реализирани в Националния исторически музей и неговите филиали)
Мадлен Янева, Петър Стефанов, Национален исторически музей

14:45
Музеят – между образованието, развлечението и социалната активност
(Добри практики от Латвия и Словения)
доц. д-р Валентина Ганева-Райчева, ИЕФЕМ – БАН

15:00 – 15:15 Дискусия

15:15 – 15:30 Кафе-пауза

Панел IV – МУЗЕЙ, ПАМЕТ, КАНОН
Водещ: Димитър Василев

15:30
Вазовите музеи в България: един неизчерпаем сюжет в примката на канона
проф. дин Вера Бонева, УниБИТ – София

15:45
Пощенските картички от края на XIX и началото на XX век в българските музеи и архиви. В търсене на нови експозиционни пространства и функционални предназначения
д-р Маргарита Кузова, НБУ

16:00
Пространството на града и модернизацията на София до 40-те години на XX век (през погледа на една музейна колекция)
доц. д-р Мира Маркова, катедра „Етнология“, СУ „Св. Климент Охридски“

16:15 – 16:30 Дискусия

16:30 – 17:00 Представяне на сборника
„Виж кой говори: комуникационни и интерпретационни модели в музея“

17:00 Коктейл

26 септември 2014 (петък)

Панел V – МУЗЕЙ, СЦЕНА, ПЪРФОРМАНС
Водещ: гл.ас. д-р Яна Гергова

10:00
Духът на Перник
Елена Темелкова, директор, ХГ – Перник

10:15
Сцена в реката – ново пространство за спектакли
Елена Георгиева, РИМ – Ловеч

10:30
Инсталацията, пърформансът, видеоартът и тяхното място в съвременния музей на изобразителното изкуство
Юлиан Митев, изкуствовед, Национална художествена академия

10:45 – 11:00 Дискусия

11:00 – 11:30 Кафе-пауза

Панел VI – НОВИТЕ МЕДИИ В МУЗЕЯ
Водещ: гл.ас. д-р Ангелина Илиева

11:30
Новият музей и цифровото бъдеще.
Едно изследване на приложението на AR в музейна среда
инж. Петър Атанасов, РИМ – Варна

11:45
Музеят в света на мобилните приложения
Милена Бербенкова, стажант към Национален природонаучен музей – БАН

12:00
Новите медии в ОИМ – Гоце Делчев.
Медиализиране и виртуализиране на музейното преживяване
Спаска Паскова, гл. уредник, Общински исторически музей – Гоце Делчев

12:15
Аудиовизуалният спектакъл „Легенди от Аладжа манастир“ и интерактивната мултимедийна експозиция „Аладжа манастир – история, легенди и загадки“, художествени исторически възстановки
Валери Кинов, уредник, музеен комплекс „Аладжа манастир“

12:30 – 12:45 Дискусия

12:45 – 14:00 Обедна почивка

Панел VII – МУЗЕЯТ И ЛОГИКАТА НА ПАЗАРА (Част I)
Водещ: Иглика Мишкова

14:00
Рекламата като част от музейната комуникация: случаят ИЕФЕМ – БАН
гл.ас. д-р Яна Гергова, ИЕФЕМ – БАН

14:15
Движението към музеите и гледането като услуга
гл.ас. д-р Жана Попова, СУ „Св. Климент Охридски“

14:30
„Чипровският килим“ – основни репрезентативни модели през последното десетилетие. „Обществото на спектакъла“ и неизбежната, но „полезна“ комодификация в търсене на нови музейни пространства извън музея
гл.ас. д-р Ваня Иванова, ПУ – филиал „Л. Каравелов“ – Кърджали

14:45 – 15:00 Дискусия

15:00 – 15:15 Кафе-пауза

Панел VIII – МУЗЕЯТ И ЛОГИКАТА НА ПАЗАРА (Част II)
Водещ: гл.ас. д-р Светла Казаларска

15:15
„Идеалният музей“ на българския преход
гл.ас. д-р Елена Водинчар, ИЕФЕМ – БАН

15:30
Между представлението и пазара – майсторите и демонстрацията на занаяти
Димитър Василев, докторант, ИЕФЕМ – БАН

15:45
Пиещият човек – Дъблин и Бръшлян – два (не-)съизмерими музея на консумацията
проф. Диана Радойнова, д-р Чавдар Карабаджаков, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас

16:15 – 16:30 Дискусия

16:30 – 17:00 Обиколка в Етнографския музей – представяне на изложбата
„Имало едно време у дома“

17:00 Закриване на конференцията


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.