Начало > Новини

Нова книга: "Ислямизирани балкани. Динамика на разказите"

ЦАИ 07/10/2014

Автор: Евгения Иванова
Издателство: НБУ
София, 2014 год.

Разказите - обект на тази книга - са изобретени в различни географски ширини, в различни исторически моменти, от различни общества и различни политически конюнктури. Разказват за един и същи процес - приемането на исляма на Балканите, мислено някъде и някога като освобождение и национално осъзнаване, другаде и друг път - като катастрофа. Разказват историците - академични и самодейни, разказват легендите и песните, разказват романите и филмите. Разказва Официалната Единствена История, разказват множеството откъслечни истории, произвеждани от по-големи или по-малки групи, от повече или по-малко хора. Разказите си приличат и не си приличат. Някога съвпадат. Друг път се отблъскват. Или се разминават. Ислямизацията се мисли като история, но и като съвремие. Нечии съвремия, всъщност, моделират Историята и историите, за да опаковат в техните отломъци собствената си несигурност. Или недостатъчност?

Евгения Иванова е доктор на науките за културата и професор в Нов български университет. Академичните й интереси са в областите: нации и националнообразуващи процеси, национална памет, малцинства, етническа политика, Балкани. Издала е монографиите „Отхвърлените “приобщени” или процеса, наречен “възродителен”. 1912-1989”, „Балканите: съжителство на вековете. Изследване върху (не)състояването на балканската модерност”, „Изобретяване на памет и забрава. „Падналото царство” и „последния владетел” в националната памет на сърби и българи”. Резултатите от последния й изследователски проект - „Нагласи на мюсюлманите в България - 2011” - са използвани в тази книга.

Съдържание:

Функционалните употреби на миналото

Глава I. Ислямизацията между полюсите на паметта: балкански паралели
Глава II. Еднополюсна памет: България
Глава III. „ Другата“ памет
Глава IV. От ислямизация към „ислямизъм“?

Плашилата на настоящето
Литература
Приложение 1. Преброяване 2011
Приложение 2. ПСИ „Нагласи на мюсюлманите в България - 2011“


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.