Начало > Новини

"Тихата лирика" в българската литература: от дискриминацията до канонизацията"

ЦАИ 09/10/2014

Депертамент "Нова българистика" на НБУ, Катедра "Българска литература" на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий" Ви канят за участие в национална научна конференция

"Тихата лирика" в българската литература:
от дискриминацията до канонизацията


Конференцията ще се проведе през април 2015 г. във Велико Търново

Времето за представяне на всеки доклад не бива да надвишава 15 минути.

Краен срок за заявяване на теми: 1 март 2015 г.

Такса за правоучастие няма.

Командировъчните разходи са за сметка на участниците.

Възможни тематични посоки на докладите:

* "Тихата лирика" - понятието и явлението в контекста на 70-те години на XX в.
* "Тихата лирика" като поколенчески знак;
* "Тихата лирика" и "априлското поколение": зони на конфликти и точки на колаборация
* Книгите и творчеството на Иван Цанев, Калин Донков, Екатерина Йосифова, Калина Ковачева, Петър Анастасов, Андрей Андреев, Борис Христов, Владимир Попов, Паруш Парушев и др.
* Поетите от "Тихата лирика" преди и след 1989: биографични траектории и творчески решения.

Текстовете от конференцията ще бъдат публикувани в книга от поредицата "Литературата на НРБ: история и теория" на департамент "Нова българистика" на НБУ.

Адреси за подаване на заявки:
Пламен Дойнов:
Иван Станков:


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.