Начало > Новини

"Медиите в България: 25 години по-късно"

ЦАИ 14/10/2014

31.10.2014 г., 09:00 часа

Нов Български Университет, Корпус 1, Аула - откриване
210 аудитория „Проф. Константин Кацаров“ - Секция 2
310 аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“ - Секция 3
409 аудитория „Васил Стоилов“ - Секция 4

Организатор:
департамент „Право“

Водещ на пленарните заседания:
проф. д-р Екатерина Михайлова

Лектори:
доц. д-р Райна Николова, НБУ
доц. д-р Георги Лозанов, СЕМ

Събитието ще срещне на едно място мненията на представителите на научната мисъл, практиците от медиите и неправителствения сектор, както и представителите на съдийското съсловие. На конференцията ще се дискутират предимствата и недостатъците в развитието на медийния сектор в България през последния четвърт век. Обсъждането ще съдейства за сериозен професионален анализ по темата и би стимулирало зараждането на идеи, които да намерят реализация в законодателството, правоприлагането и тълкуването на нормативната уредба.

С конференцията организаторите възнамеряват да се положи началото на интернет сайт, в който да намерят място материалите от конференцията и който след нейното провеждане да се занимава с проблемите на медиите в различни аспекти - правни, политически, философски, социологически, психологически, телекомуникационни и др.

Събитието ще е отправна точка за създаването на интердисциплинарен общоуниверситетски семинар, който в дългосрочен план да изследва и наблюдава медийното развитие, включително чрез кандидатстване по различни научни проекти и сътрудничество с национални и чуждестранни изследователски центрове.

Програма:
9:00 - 11:00 часа - регистрация, откриване на Конференцията, приветствия и първо пленарно заседание в Аула
11:30 - 13:00 часа - първо заседание на секциите
14:00 - 16:00 часа - второ заседание на секциите и заключителна дискусия в Аула
17:00 - 17:30 - закриване на конференцията в Аула

Модератори:
Секция 1 - проф. д-р Екатерина Михайлова - „Развитието на медиите в обществен и частен интерес“
Секция 2 - доц. д-р Райна Николова - „Медийният бизнес - собственост, финансиране, концентрации, прозрачност“
Секция 3 - гл. ас. д-р Петя Неделева - „Медийно съдържание в услуга или във вреда на потребителя“
Секция 4 - ас. д-р Деница Топчийска - „Достъп до медийно съдържание и бариери пред неговото разпространиние“


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.