Начало > Новини

Нов брой: Български фолклор "Поклонничеството в мултикултурния свят" Год. XL, 2014, кн. 2

ЦАИ 14/10/2014

Издание на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей
при Българската академия на науките

Български фолклор
Год. XL, 2014, кн. 2

ПОКЛОННИЧЕСТВОТО В МУЛТИКУЛТУРНИЯ СВЯТ

Съставител: Вихра Баева
Водещ редактор: Божидар Алексиев

СЪДЪРЖАНИЕ:

Джон Ийд. Поклонничеството и развитието на едно римокатолическо светилище в променяща се Европа: Лурд и България

Иванка Гергова. Поклонение на тиноската Евангелистрия. Свидетелството на образите

Маргарита Карамихова. Новата слава на малък поклоннически център в граничен район (Изследване на отделен случай – тюрбето на Сеид боба в Крумовград)

Евгения Троева. Ню ейдж поклонничества в България
Резюме/ Литература

Записки от терена

Григор В. Григоров. Похвала за Поклонението (Или опит за споделяне на преживяното от посещенията на Света гора и Камино де Сантяго)

Юбилейно


Светла Петкова. Проф. д.ф.н. Албена Георгиева – авторитетно присъствие в научната общност

Преглед


Валентин Воскресенски. Юбилейна кръгла маса в чест на проф. д.ф.н. Албена Георгиева

Чаяна Божкова. Осма годишна среща на експертната мрежа по нематериално културно наследство от Югоизточна Европа

Публикувано


Вихра Баева. Иванка Гергова. Чудесата на Пресвета Богородица в културата на Българското възраждане. София: Фондация „Покров Богородичен“, 2012

Евгения Троева. Свети места в Софийско: култове, разкази, образи. Съставител и научен редактор Албена Георгиева. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов“, 2013

Пълния текст на публикациите в списание „Български фолклор“ можете да намерите тук.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.