Начало > Новини

"Епистемология на междинността: Източна и Централна Европа и световната история на социалните науки 1890-1945"

ЦАИ 16/10/2014

Конференция, организирана от Института за Източни и югоизточни изследвания в Регенсбург, 29-30 май 2015 г.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Периодът между 1890-1945 е характерен както с кристализирането на модерните социално-научни дисциплини, така и с някои от най-дълбоките кризи в социалните, политическите и икономическите системи, които горните са призвани да изучават. Настоящата конференция се пита как устойчивият ангажимент на интелектуалците с тези кризи в "нестабилните зони" на Източна и Централна Европа влияе върху развитието на самите социални науки към края на XIX в. и началото на Студената война.

Замислена като продължение на предишна конференция на тема "Децата на Малиновски: Междинността на Източна и Централна Европа и социалните науки през XX в" (Heyman Center for the Humanities, Columbia University, May 2014), настоящият форум има за цел да обсъди новите подходи към изучаването историята на социалните науки. Освен че се стреми да децентрализира класическите разкази за научната иновация и принос, фокусирани върху "Запада", ще се опита и да историзира ключови понятия, структуриращи разбирането за история в региона - концепции, които се оформят през посочения период и които въпреки нестабилността сами стават част от тази история.

Пълният текст може да видите в английската версия на новината!


Докладите могат да се спират на широк набор от теми, включително, но не само: върху междунационалния обмен на хора и идеи (подвижни биографии; преводи на понятия от локален към глобален контекст и обратно); конкуриращите си исторически парадигми и хронологии в историята на социалните науки (Западни vs. Източно-европейски; евроцентристки vs. не-европейски); регионално отличими полета на социалните науки по подобие на изследването на национализмите или еврейските изследвания; променящите се употреби на определени понятия, методи или епистемологии (“изостаналост”, “космополитизъм”, хуманизъм vs. позитивизъм); както неуспехите, провалите на социалните науки, пропуснатите възможности и репресираните или забравените дисциплинарни истории.

Потенциалните участници се приканват да изпратят резюме на доклада си с размер около 500 думи и CV. Трябва да е включена информация с имената на автора, институционална принадлежност и контакти. Крайният срок е 1 декември 2014 г. За допълнителна информация или за да подадете своята заявка пишете на , или


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.