Начало > Новини

"История на икономическата мисъл по време на комунизма"

ЦАИ 28/10/2014

Покана за участие в научен проект на тема:

"История на икономическата мисъл по време на комунизма"


През април 2014 Институтът на науките за човека във Виена (www.iwm.at) даде началото на своя дългосрочен сравнителен научен проект върху историята на икономическата мисъл по време на комунизма. Проектът обхваща девет страни (България, Китай, Чехословакия, ГДР, Унгария, Полша, Румъния, СССР и Югославия), върху всяка от които ще бъдат подготвени отделни монографии.

С настоящата обява се обръщаме към млади учени (до 35 години) с поканата да предложат свои научни проекти по темата, които да бъдат обсъдени по време на предстоящия през април 2015 семинар във Виена. Рамката на проекта не се ограничава до икономическия контекст на еволюцията в икономическите идеи, но също така се фокусира и върху социалните, политическите и културните условия на тази еволюция. Ще се радваме на предложения от учени, които работят върху различни полета на икономиката и историята. Проектите могат да се занимават както с общи (методологически) аспекти от историята на икономическата мисъл по време на комунизма, така и с отделни автори, теми, страни или периоди.

Краен срок за подаване на документи: 31 декември 2014.

Жури, съставено от утвърдени учени, членове на проектния екип, щя обявят избора си до 31 януари 2015 г. Ако проектите бъдат успешно защитени по време на семинара през април 2015 г., някои от авторите могат да бъдат поканени за участие в международния екип.

Моля, изпратете предложенията си (не повече от 2000 думи), както CV и списък с публикации до координатора на проекта Christina Pössel ( ).

Ръководител на проекта Matyas Kovacs


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.