Начало > Новини

"Какво се случи с идеята за социално равенство?"

ЦАИ 01/10/2014

В рамките на инициативата "25 години след 1989: Къде сме днес?" (06.-12.ноември)

Какво се случи с идеята за социално равенство?

Дебат с участието на Михал Полаковски (социолог, Международен център за изследвания и анализи, Варшава, Полша), Петя Кабакчиева (социолог, СУ), Десислава Николова (икономист, Институт за пазарна икономика) и Боян Захариев (социолог, Институт „Отворено общетво“), както и с участието на социолози, активисти, родени около 1989-та и такива, които са били на 25 около началото на прехода

Модератор: Ружа Смилова.


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.