Начало > Новини

"9 септември 1944: Край и начало, литература и политика"

13/10/2014

Нов български университет
Департамент „Нова българистика“, Департамент „История“

представят националната научна конференция

9 септември 1944:
Край и начало, литература и политика


Нов български университет, Заседателна зала на библиотеката
София, ул. „Монтевидео“ № 21


ПРОГРАМА

14 ноември 2014 (петък)

9:00 – Регистрация на участниците и откриване на научния форум.

Разломът Девети

9:30 – доц. д-р Лъчезар Стоянов (Нов български университет): Преломният септември 1944 – факти и интерпретации
10:00 – доц. д.н. Пламен Дойнов (Нов български университет): Разораване на литературното поле (септември – декември 1944)


Образи от Девети, образи на Девети

Водещ: доц. д.н. Пламен Дойнов

10:30 – доц. д-р Михаил Груев (Софийски университет): Митът за „Оперативното бюро“
10:45 – доц. д-р Емил Димитров (Институт за литература при БАН): Георги Петров – „главен народен обвинител“
11:00 – доц. д-р Борислав Георгиев (Нов български университет): Българският правопис в плен на соцреализма

11:15–11:30 – Кафе-пауза.

11:30 – д-р Мария Огойска (Нов български университет): ЛитФронт, органът на СБП – обладател на истината
11.45 – проф. д.н. Цветана Георгиева (Университет по библиотекознание и информационни технологии): 9 септември 1944: първи стъпки към митологизация в поезията
12:00 – проф. Михаил Неделчев (Нов български университет): Как се конструира образът на 9 септември 1944 година (в четене на първите тематични антологии)
12:15 – д-р Биляна Курташева (Нов български университет): Залогът на месеците: „революционният календар“ в следдеветосептемврийската поезия
12:30 – д-р Мая Ангелова (Великотърновски университет): Четвъртък и дните след него: за еуфориите и хипотимиите на именуването
12:45 – проф. д.н. Николай Аретов (Институт за литература при БАН): Още нещо за „алтернативата”: 9 септември в прозата на Асен Христофоров

13:00–13:30 – Дискусия.
13:30–14:15 – Обедна пауза.


Към Девети, след Девети: казуси и творби


Водещ: доц. д-р Лъчезар Стоянов

14:15 – доц. д-р Соня Хинкова (Нов български университет): Международни детерминанти на „българския въпрос“ в края на Втората световна война
14:30 – доц. д-р Момчил Баджаков (Нов български университет): Предопределени ли са събитията на и след 09.09.1944?
14:45 – д-р Живко Лефтеров (Нов български университет): 9 септември 1944 и Бялото братство
15:30 – д-р Димитър Гюдуров (Нов български университет): 9 септември 1944 и Главното мюфтийство
15:45 – Методи Методиев (Нов български университет): Под сянката на терора и отвъд: Българските писатели и чехословашкият модел на „битка за душата на нацията“
16:00 – проф. д-р Яни Милчаков (Университет по библиотекознание и информационни технологии): Левият читателски „избор“ на прага на 1944. Инструктираният читател (рецептивни директиви-паратекстове в антологията „Покрусена България“)

16:15–16:30 – Кафе-пауза.

16:30 – д-р Мира Душкова (Русенски университет „Ангел Кънчев“): Константин Константинов и Димитър Шишманов в разлома на историята
16:45 – доц. д-р Морис Фадел (Нов български университет): Девети септември като литературен обект
17:00 – д-р Йордан Ефтимов (Нов български университет): Българските поети посрещат 25-годишнината от славната дата: 9 септември на страниците на „Работническо дело“ през 1969 година
17:15 – проф. д-р Антония Велкова-Гайдаржиева (Великотърновски университет): Поетическото битие на Петър Алипиев. Следдеветосептемврийски контексти
17:30 – доц. д-р Наталия Христова (Нов български университет): Комунисти и антикомунисти: постсоциалистически размисли върху „Биография на властта“ от Георги Марков
17:45 – проф. д.н. Антоанета Алипиева (Шуменски университет): „Обикновени хора” от Георги Караславов – пътят на „народа“ до 9 септември 1944 година

18:00–18:30 – Заключителна дискусия.

Участниците във форума ще дискутират по следните проблеми:


- 9 септември като периодизационна граница между Царството и Народната република;
- Битката за понятията: Девети като революция, въстание или преврат;
- Иде ли смяна: България без политическа опозиция (септември 1944 – юли 1945);
- Победеният тръгва с победителите: „Българският въпрос” в голямата политика; България под контрола на Съюзническата контролна комисия и в последната фаза на Втората световна война;
- Българската литература непосредствено след 9 септември 1944: между агитките и публицистиката;
- Народният съд – отмъщение, възмездие, прочистване;
- Съюзът на българските писатели в края на 1944 г.: чистка или обновление;
- Правописната реформа от 1944/1945 – между опростяването на писането и обедняването на езика;
- Дискурсът „Девети септември“ в политиката и литературата (спомени и творби за „ден първи“; „слизането на партизаните“ от планината и влизането им в литературата; юбилейни чествания на Девети през 1949, 1954, 1959, 1964, 1969, 1974, 1979, 1984, 1989; сборници и антологии, посветени на 9.ІХ. и др.).


2006 (cc) Creative Commons License. A project of the Centre for Advanced Study, financed by Bulgarian Ministry of Science and Education.
Created by Netage.bg.